پنجشنبه ۱ مهر ۱۳۸۹ ه‍.ش.

جنایات علی امام اول شیعیان در ایران

اگرحضرت محمد وعلی زنده بودند "رفتارشان با ایرانیان معترض و سایر اقلیتهای مذهبی و قومی واسیران چگونه بود؟

نمونه هایی از شیوه های برخورد حضرت محمد و علی با معترضین و تسلیم شدگان

در زمان خلافت (حضرت علی )مردم استخر بار دیگر سر به شورش برداشتند و این بار (عبداله بن عباس)به فرمان(حضرت علی )شورش توده ها را در سیل خون فرو نشاند.
در همین هنگام مردم کرمان وفارس نیز قیام کردند و عمال خلیفه وقت یعنی (حضرت علی )را از شهر بیرون راندند و حضرت علی برای خاموش کردن طغیان توده ها (زیاد ابیه)را بسوی فارس و کرمان فرستاد و او در فرو نشاندن شورش از هیچ جنایتی فرو گذار نکرد .بطوریکه او را انوشیروان دوم نامیدند (زیاد بن ابیه)یکی از خونخوار ترین حکمرانان زمانش بود بطوریکه همه مورخین اسلامی از نظر قساوت و جنایت نا او را در کنار حجا ج بن یوسف و عبید اله بن زیاد(پسرش)ذکر کرده اند..(فارسنامه/ص 136)اسلام شناسی(علی میر فطروس)چاپ نهم /آمریکا)

............................................................................................
شعار(( انما المومنون اخوه))و یا لا اکراه فی الدین ))البته مانع آن نبود که حضرت محمد "پیروان مذهاب دیگر(اهل کتاب کتاب)را بجرم نپذیرفتن اسلام یکجا سر نبرد.بطوریکه در مورد (بنی قریظه)پس از جنگ و تسلیم شدن مردم این قبیله دستور داده شد 900نفراز جوانان و مردان (بنب قریظه)را سر بریدند و اموال و دارایی مردم این قبیله و زنان و کودکان آنان را را بعنوان بردگی بین مسلمانان تقسیم کرد.(طبری"یاد آورمیشودکه :پیغمبر بگفت تا در زمین گودالها بکندندو حضرت علی و زیبردر حضور پیغمبر گردن آنها را زدند.
در این گونه جنگها اعراب مسلمان حتی از همخوابگی با زنان شوهر دارپرهیز نمی کردند و این البته دستور قران بود.
منابع :نفایس الفنون_شمس الدین محمد آملی/ص 321/))منتخب التواریخ /حاج محمد هاشم خراسانی/ص 54/پرتواسلام/احمد امین/جلد1/ص 117/)تاریخ طبری/جلد 3/ص 1088/1091/)
تاریخ طبری جلد 3/ص/1093)
سوره نسا/آیه 24
اسلام شناسی (علی میر فطروس چاپ نهم/آمریکا)ص/3

۲ نظر:

 1. ****** شعار روز ۱۶ آذر-
  ما اسلام نمی خواهیم ..... ما آزادی می خواهیم -

  باید این شعار را بدهیم تا در تمام دنیا صدا کند و همه خبر گزاری ها و رادیو تلویزیون های دنیا آن را مخابره کنند. این شعاری است که اگر سهراب و ندا زنده می شدند می دادند.
  آخوند ها را باید به مرگ گرفت تا به تب راضی شوند.
  چیزی به اسم آزادی و دموکراسی و حقوق بشر در اسلام وجود ندارد.

  پاسخحذف
 2. مرگ بر اسلام مرگ بر علی مرگ بر محمد و ال محمد مرگ بر عرب...

  پاسخحذف

دیدگاه خود را بنویسید و ما را در بهتر شدن یاری کنید