دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ ه‍.ش.

تصویر انواع کس

کجا را باید گاز گرفت کجا را باید ماچ کرد

چرا شوماخر زود بازنشست شد؟

تصویر انواع کس
کس لخت

عزاداری لهستانی ها برای هیتلر و فرزندانش مضحک و مورد تمسخر همه دنیاست؟!

عزاداری لهستانی ها برای هیتلر و فرزندانش مضحک و مورد تمسخر همه دنیاست؟!

لهستان کشوری بود که توسط آلمان در جنگ جهانی دوم به دستور اشغال و ویران شد.حال در نظر بگیرید مردم لهستان برای مرگ هیتلر و فرزندان او عزاداری کنند و هیتلر را انسانی بسیار شایسته و ارزشمند بخوانند و به فرزندان خود آموزش دهند که از دستورات هیتلر در زندگی پیروی کنند و مخالفان او را که از هموطنان شان هستند بکشند.به راستی مسخره است. همه جهانیان آنها را به دلیل حماقتشان مسخره خواهند کردعزاداری ما ایرانیان برای محمد و فرزندانش دقیقا شبیه عزاداری لهستانی ها برای هیتلر و فرزندانش است. زیرا همانگونه که هیتلر لهستان را اشغال کرد سپاه عرب بر اساس آموزه های محمد به ایران حمله کرد شهرها را ویران کرد. مردان را کشت و به زنان و دختران تجاوز کرده آنان را به عنوان کنیز به همراه خود بردند.بیاییم کمی شعور خود را به کار بیبندازیم و دست از نا آگاهی برداریم
۳ نظر:

دیدگاه خود را بنویسید و ما را در بهتر شدن یاری کنید